Уважно заповніть наступну форму. Ви також можете надіслати нам електронний лист на help@suryam.ro або зателефонувавши нашій колезі КАРАЧУНОВА ГАЛИНА за номером телефону +40742086000. Мови спілкування: українська, російська, англійська.


  ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ОСОБИ, ЩО СТОСУЄТЬСЯ ПРОЕКТУ
  «Розширення доступу до медичних послуг та фармацевтичних препаратів для біженців у повіті Муреш»
  Проект Асоціації SURYAM «Розширення доступу до медичних послуг та фармацевтичних препаратів для біженців у повіті Муреш» був обраний для фінансування через програму «Ін старє де бінє» (www.instaredebine.ro), яку підтримує Kaufland Румунія та реалізується Фондом розвитку громадянського суспільства.
  1. Ідентифікація та контактні дані операторів
  Для цілей ст. 26 GDPR, ваші персональні дані обробляються операторами:
  1. Асоціація Суріам, що базується в Тг. Муреш, вул. Поштей, 14, кв. 5В, повіт Муреш, телефон: 0769041200, електронна пошта: asociatia@suryam.ro.
  2. Фонд розвитку громадянського суспільства, бульвар Нерва Траяна № 21, сектор 3, Бухарест, Румунія - 031044, Телефон: + 4-021-310-01-81; + 4-021-310-01-82; + 4-021-310-01-83, факс: + 4-021-310-0180, електронна пошта: office@fdsc.ro, https://instaredebine.ro/.
  3. Kaufland Румунія, https://www.kaufland.ro/utile/contact.html, https://instaredebine.ro/.
  4. Соціальна аптека, розташована в Санджеорджіу-де-Муреш, вул. Будиулуй 274, тел.: +40 265 311 511; +40 769 041 200, електронна адреса: office@farmaciasociala.ro, веб-сайт: https://farmaciasociala.ro/.
  2. Контактні дані особи відповідальної за захист даних
  Ми призначили особу, відповідальну за обробку персональних даних, з якою можна зв’язатися за електронною поштою: dpo@suryam.ro.

  3. Цілі обробки
  Для досягнення мети вищезгаданого проекту ваші персональні дані будуть використовуватись для
  а) заповнення анкети для ідентифікації осіб, які можуть стати бенефіціарами проекту;
  б) забезпечення медичних консультацій за допомогою телемедицини або безпосередньо в кабінеті лікарів-спеціалістів, забезпечення перекладу на українську мову та безкоштовний транспорт до лікаря, якщо необхідно;
  в) надання медичної допомоги/забезпечення лікарськими засобами, що призначені лікарями, та безкоштовне транспортування ліків пацієнтам, якщо є в цьому необхідність;
  г) забезпечення доступу біженців до медичних послуг шляхом зарахування їх до єдиної інтегрованої комп'ютерної системи ЦНАС та платформи EPIAS;
  e) фінансової та бухгалтерської інформації щодо протидії відмиванню грошей відповідно до законодавства;
  f) З метою звітності перед донорами/спонсорами/фінансистами (текст та/або фотографії та/або аудіо-відеозаписи, відповідно до умов фінансування, встановлених кожним донором/фінансистом/спонсором);
  g) З маркетинговими цілями, для просування та поширення діяльності операторів та фінансистів проектів через їхні власні веб-сторінки, у соціальних акаунтах операторів, на заходах/урочистих зборах коштів, організованих фондами та/або їхніми партнерами/фінансистами в засобах масової інформації (текст, фотографії, аудіо-відеозаписи).
  4. Правова основа обробки
  Правовими підставами для обробки ваших персональних даних є:
  а) Ми обробляємо ваші медичні дані на основі ст. 9, абз. 2, літ. а) GDPR («згода»).
  б) Ми обробляємо ваші персональні дані для зарахування до цільової групи проекту на основі ст. 6, абз. 1, літ. б) GDPR («контракт»).
  в) Ваші персональні дані з метою фінансового обліку та протидії відмиванню грошей відповідно до законодавства, а також для обгрунтування цілей поставлених донорами / спонсорами / фінансистами (текст і / або фотографії та / або аудіо-відеозаписи, відповідно до умови фінансування, встановлені кожним донором / фінансистом / спонсором) ми опрацьовуємо їх на підставі ст. 6, абз. 1, літ. в) GDPR («юридичний обов’язок оператора»);
  d) Ми обробляємо ваші персональні дані для маркетингових цілей на основі ст. 6, абз. 1, літ. а) GDPR («згода»).
  5. Обробка даних в законних інтересах оператора
  Ми не обробляємо персональні дані відповідно до ст. 6, абз. 1, літ. ґ) GDPR - законні інтереси, які переслідує оператор або третя сторона.
  6. Одержувачі або категорії одержувачів персональних даних
  Ваші персональні дані будуть розкриті таким категоріям одержувачів:
  а) Органи державної влади/установи відповідно до законодавства;
  б) Лікарні, сімейні та спеціалізовані медичні кабінети / амбулаторії тощо;
  в) Соціальна аптека або інші аптеки;
  г) Кауфланд Румунія;
  д) Фонд розвитку громадянського суспільства;
  е) НУО, асоціації, фонди, федерації, фізичні та юридичні особи - як донори / спонсори / фінансисти / партнери проекту.
  g) Ваші законні представники/довірені особи, відповідно до законодавства.
  7. Намір контролера передати персональні дані третій країні або міжнародній організації
  Ми передаємо персональні дані для цілей, зазначених у пункті 3 листа е) і g).
  8. Термін, протягом якого будуть зберігатися персональні дані
  а) Персональні дані, які обробляються для цілей, зазначених у підпунктах a) та f) пункта 3 зберігаються в строки передбачені положеннями законодавства.
  b) Персональні дані, які обробляються на основі вашої згоди, зберігаються стільки, скільки необхідно для цілей, з якими були зібрані, або доки ваша згода не буде відкликана.
  9. Права суб’єкта персональних даних
  Відповідно до Європейського регламенту 2016/679 інформуємо вас про ваші права, якими ви можете скористатися щодо та стосовно кожного з операторів:
  - Право на інформацію - ви можете запросити інформацію про обробку ваших персональних даних;
  - Право доступу - ви можете запросити підтвердження того, що ваші персональні дані обробляються чи ні, і, якщо так, доступ до цих даних, а також на отримання копії ваших персональних даних, які ми обробляємо;
  - Право на виправлення - ви можете виправити або внести додаткові персональні дані;
  - Право на видалення даних ("право бути забутим") - ви можете вимагати видалення даних за своїм волевиявленням, якщо їх обробка була незаконна або в інших випадках, передбачених законом;
  - Право на обмеження обробки - ви можете вимагати обмеження обробки у випадку, якщо ви оскаржуєте достовірність даних, а також в інших випадках, передбачених законодавством;
  - Право на заперечення - ви можете заперечувати, зокрема, проти обробки даних, яка ґрунтується на наших законних інтересах;
  - Право на перенесення даних - ви можете отримувати, за певних умов, персональні дані, які ви нам надали, у форматі, який можна зчитувати автоматично, або ви можете подати запит на передачу даних іншому оператору;
  - Право на подання скарги - ви можете подати скаргу щодо обробки персональних даних до Національного органу з нагляду за обробкою персональних даних;
  - Право не підлягати автоматичній обробці: ви можете вимагати і отримувати втручання людини у відповідну обробку, також ви можете висловити власну точку зору на це і оскаржити рішення.
  10. Відкликання згоди
  Ви маєте право в будь-який час відкликати свою згоду.
  Відкликання згоди не впливає на законність обробки, здійснюваної на підставі згоди до її відкликання. Відкликати згоду так само просто, як і надати її, необхідно здійснити простий запит,який надсилається будь-якому з операторів, використовуючи будь-який із засобів зв’язку, наведених у преамбулі.
  11. Право на подання скарги до контролюючого органу
  З будь-яким повідомленням або скаргою щодо порушення ваших прав ви можете звернутися до будь-якого з операторів або до Національного органу з нагляду за обробкою персональних даних - ANSPDCP, що знаходиться на бульварі G-ral. Георге Магеру, ні. 28-30, сектор 1, Бухарест, тел. +40.31.805.9211, факс: +40.31.805.9602, веб-сайт: www.dataprotection.ro, електронна пошта: anspdcp@dataprotection.ro.
  12. Обов'язок надання персональних даних
  а) Ви не зобов'язані надавати свої медичні дані Асоціації Суріам. Якщо ви не надасте їх нам, ми не зможемо бути посередником/надати вам медичні послуги, а також інші послуги, що надаються в проекті, тому ви можете звернутися до лікарів або інших спеціалістів, які можуть надати вам необхідні послуги.
  б) Ви зобов'язані надати персональні дані для їх обробки відповідно до ст. 6, абз. 1, літ. b) і c) GDPR. Інакше ми не зможемо надати вам конкретну / персоналізовану допомогу, яка вам потрібна, а лише дуже обмежену гуманітарну допомогу.
  в) Для обробки даних у маркетингових цілях, що здійснюється на підставі вашої згоди, ви НЕ зобов'язані надавати ці дані, і ця відмова не має негативних наслідків для вас.
  13. Автоматичні процеси, включаючи створення профілю
  Ми не обробляємо ваші персональні дані в автоматизованій системі для створення профілю.
  14. Обробка даних з іншою метою
  Якщо пов’язані оператори мають намір надалі обробляти персональні дані з метою, відмінною від тієї, для якої вони були зібрані, до такої подальшої обробки ми надамо вам інформацію щодо цієї другорядної мети та будь-яку додаткову відповідну інформацію.
  15. Обробка даних з інших непрямих джерел
  Зазвичай ми прагнемо обробляти дані, отримані виключно від суб’єкта даних. Враховуючи поточний контекст, пацієнту-біженцю допомагають неурядові організації, державні органи чи навіть окремі особи, і тому не виключено, що персональні дані пацієнта-біженця можуть бути отримані з непрямих джерел. Якщо ми обробляємо ваші дані, отримані від інших операторів, ми повідомимо вас про це та надамо вам всю відповідну інформацію протягом розумного терміну після отримання персональних даних, але не більше одного місяця, з урахуванням конкретних обставин в якому обробляються персональні дані, і якщо персональні дані будуть використовуватися для зв’язку з вами, не пізніше ніж під час найближчого контакту.