Ai o afacere in orice domeniu sau ești persoana fizica și vrei să contribui și tu la acest proiect? Reprezinți o companie și vrei să sponsorizezi sau să faci o donație către unul din cazurile sociale susținute de noi? Binele atrage după sine tot bine sau după cum spune și proverbul „După faptă și răsplată”. Vă reamintim că, atunci când o persoană sau o companie decide sa efectueze o sponsorizare, statul oferă anumite beneficii fiscale.

Dacă sunteți o companie sau o instituție publică ne puteți contacta pentru a identifica o modalitate prin care puteți deveni un ambasador sau un partener și să sprijiniți astfel dezvoltarea primei farmacii sociale din România.

" E nevoie de tine, ca sa facem bine!"

ImplicĂ-te

Acum !

Nota

Te rugam sa completezi  formularul alaturat si sa ne spui prin ce modalitati crezi ca poti sustine activitatile Farmaciei Sociale. 


  Societatea  FARMACIA SOCIALĂ S.R.L desfășoară activități în domeniul economiei sociale care, conform art.2  din Legea 219/2015, reprezintă ansamblul activităţilor organizate independent de sectorul public, al căror scop este să servească interesul general, interesele unei colectivităţi şi/sau interesele personale nepatrimoniale, prin creşterea gradului de ocupare a persoanelor aparţinând grupului vulnerabil şi/sau producerea şi furnizarea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări.  Economia socială are la bază iniţiativa privată, voluntară şi solidară, cu un grad ridicat de autonomie şi responsabilitate, precum şi distribuirea limitată a profitului către asociaţi.

  Societatea FARMACIA SOCIALĂ S.R.L respectă cu strictețe principiile economiei sociale conform art.4  din Legea 219/2015:

  • prioritate acordată individului şi obiectivelor sociale faţă de creşterea profitului;
  • solidaritate şi responsabilitate colectivă;
  • convergenţa dintre interesele membrilor asociaţi şi interesul general şi/sau interesele unei colectivităţi;
  • control democratic al membrilor, exercitat asupra activităţilor desfăşurate;
  • caracter voluntar şi liber al asocierii în formele de organizare specifice domeniului economiei sociale;
  • personalitate juridică distinctă, autonomie de gestiune şi independenţă faţă de autorităţile publice;
  • alocarea celei mai mari părţi a profitului/excedentului financiar pentru atingerea obiectivelor de interes general, ale unei colectivităţi sau în interesul personal nepatrimonial al membrilor

  Societatea FARMACIA SOCIALA S.R.L respectă cu strictețe criteriile economiei sociale în vederea funcționării ca “întreprindere socială” conform art.8 alin.(4) din Legea 219/2015:

  • acţionează în scop social şi/sau în interesul general al comunităţii;
  • alocă minimum 90% din profitul realizat scopului social şi rezervei statutare;
  • se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe întreprinderi sociale;
  • aplică principiul echităţii sociale faţă de angajaţi, asigurând niveluri de salarizare echitabile, între care nu pot exista diferenţe care să depăşească raportul de 1 la 8.