“Bunăstarea ființei umane, ca individ și ca membru al comunității, este obiectivul final al economiei.“

Ce este Economia Sociala?

Economia sociala (numita si „economie
solidara” sau „al treilea sector) s-a dezvoltat din
necesitatea de a gasi solutii noi, inovatoare unor
probleme sociale, economice sau de mediu ale
comunitatilor si pentru satisfacerea nevoilor
membrilor comunitatii care sunt ignorate sau
insuficient acoperite de sectorul public sau privat.
Economia sociala include forme diverse de
organizare si/sau juridice cum ar fi: cooperativele,
societatile mutuale, asociatiile, fundatiile etc.
Desi exista diferente de la tara la tara, peste tot in
Uniunea Europeana exista entitati comparabile
care au aceleasi caracteristici, chiar daca
acestea nu sunt descrise ca facand parte din
„economia sociala” si nu sunt reglementate juridic
in toate statele membre.

Scopul principal al economiei sociale, in comparatie cu scopul economiei de piata, nu este obtinerea de profit,
ci consta in imbunatatirea conditiilor de viata si oferirea de noi oportunitati pentru persoanele dezavantajate sau
facand parte din categorii vulnerabile. 

Economia sociala acorda prioritate unui model de intreprindere (intreprindere de economie sociala)* care nu
se poate caracteriza prin dimensiuni sau prin sectoarele in care isi desfasoara activitatea, ci prin respectarea
unor valori comune

Principiile economiei sociale sunt:
a) prioritate acordată individului şi obiectivelor sociale faţă de creşterea profitului;
b) solidaritate şi responsabilitate colectivă;
c) convergenţa dintre interesele membrilor asociaţi şi interesul general şi/sau interesele unei colectivităţi;
d) control democratic al membrilor, exercitat asupra activităţilor desfăşurate;
e) caracter voluntar şi liber al asocierii în formele de organizare specifice domeniului economiei sociale;
f) personalitate juridică distinctă, autonomie de gestiune şi independenţă faţă de autorităţile publice;
g) alocarea celei mai mari părţi a profitului/excedentului financiar pentru atingerea obiectivelor de interes
general, ale unei colectivităţi sau în interesul personal nepatrimonial al membrilor.

In acelasi timp, intreprinderile de economie sociala joaca un rol important in sprijinirea obiectivelor stabilite prin
politicile guvernamentale, astfel:
• ajutand la cresterea productivitatii si competitivitatii;
• contribuind la dezvoltarea unei societati inclusive si participative;
• incurajand si abilitand membrii comuniatii sa participe la rezolvarea unor probleme locale;
• oferind o noua modalitate de furnizare a serviciilor publice.

In 2015, Parlamentul Romaniei a adoptat Legea nr. 219 privind economia sociala, avand drept scop
stimularea dezvoltarii unui model alternativ de incluziune sociala a grupurilor vulnerabile.

Definitia economiei sociale
Conform art. 2 din Legea nr. 219/2015, economia sociala reprezinta ansamblul activitatilor organizate independent de sectorul public, al caror scop este sa serveasca interesul general, interesele unei colectivitati si/sau interesele personale nepatrimoniale, prin cresterea gradului de ocupare a persoanelor apartinand grupului vulnerabil si/sau producerea si furnizarea de bunuri, prestarea de servicii si/sau executia de lucrari.

FARMACIA SOCIALA SRL

 
 

Forma juridică de constituire: Societate Comercială cu Răspundere Limitată (SRL) înființată în conformitate cu Legea 31/1990, având în vedere condițiile legale pentru obținerea autorizației din partea Ministerului Sănătății, flexibilitatea acestei forme de organizare (activarea mai multor coduri CAEN) și eligibilitatea acestei forme de organizare.

Tipul de întreprindere socială: Întreprindere Socială conform Legii 219/2015

Codul CAEN principal: ”Comerțul cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate”, conform codului
CAEN 4773, fiind o condiție obligatorie pentru autorizarea la Ministerul Sănătății.

Coduri CAEN secundare (după caz) :
● 2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice
● 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice, în magazine specializate
● 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate

Societatea  FARMACIA SOCIALĂ S.R.L desfășoară activități în domeniul economiei sociale care, conform art.2  din Legea 219/2015, reprezintă ansamblul activităţilor organizate independent de sectorul public, al căror scop este să servească interesul general, interesele unei colectivităţi şi/sau interesele personale nepatrimoniale, prin creşterea gradului de ocupare a persoanelor aparţinând grupului vulnerabil şi/sau producerea şi furnizarea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări.  Economia socială are la bază iniţiativa privată, voluntară şi solidară, cu un grad ridicat de autonomie şi responsabilitate, precum şi distribuirea limitată a profitului către asociaţi.

Societatea FARMACIA SOCIALĂ S.R.L respectă cu strictețe principiile economiei sociale conform art.4  din Legea 219/2015:

 • prioritate acordată individului şi obiectivelor sociale faţă de creşterea profitului;
 • solidaritate şi responsabilitate colectivă;
 • convergenţa dintre interesele membrilor asociaţi şi interesul general şi/sau interesele unei colectivităţi;
 • control democratic al membrilor, exercitat asupra activităţilor desfăşurate;
 • caracter voluntar şi liber al asocierii în formele de organizare specifice domeniului economiei sociale;
 • personalitate juridică distinctă, autonomie de gestiune şi independenţă faţă de autorităţile publice;
 • alocarea celei mai mari părţi a profitului/excedentului financiar pentru atingerea obiectivelor de interes general, ale unei colectivităţi sau în interesul personal nepatrimonial al membrilor

 

Societatea FARMACIA SOCIALA S.R.L respectă cu strictețe criteriile economiei sociale în vederea funcționării ca “întreprindere socială” conform art.8 alin.(4) din Legea 219/2015:

 • acţionează în scop social şi/sau în interesul general al comunităţii;
 • alocă minimum 90% din profitul realizat scopului social şi rezervei statutare;
 • se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe întreprinderi sociale;
 • aplică principiul echităţii sociale faţă de angajaţi, asigurând niveluri de salarizare echitabile, între care nu pot exista diferenţe care să depăşească raportul de 1 la 8.

Descrierea afacerii de economie socială

Farmacia Socială  funcționeaza după aceleași reguli ca și farmacia comunitară cu circuit deschis, preluând
fondul de comerț format din autorizație de functionare, vad comercial stabil, contract CNAS, stoc de marfă
critic, echipamente și mobilier de la o farmacie deschisă în urmă cu 12 ani, situată în centrul Comunei
Sângeorgiu de Mureș. 

În felul acesta, activitatea unității farmaceutice a început imediat, inclusiv eliberarea de rețete compensate și gratuite, eliminând termenele lungi din aceasta perioadă de pandemie privind vizitele de control în vederea obținerii autorizării din partea Ministerului Sănătății, a Casei Județene de Asigurări de Sănătate și a Colegiului Farmacistilor, și durata negocierii încheierii contractelor cu furnizorii.

Pe termen scurt și mediu, Farmacia Socială va crește numărul de furnizori, completând în mod continuu gama de produse și servicii, dezvoltând noi servicii de preluare a comenzilor online și telefonic, și livrarea produselor direct la domiciliul pacienților.

Din experiența activității farmaciilor pe perioada stării de urgență și de alertă, a rezultat importanța inovării și lansării de noi tipuri de servicii, care să respecte legislația în vigoare. Preluarea comenzilor online sau telefonic, și livrarea produselor direct la domiciliul pacienților sunt percepute ca un serviciu suplimentar care vine în întâmpinarea nevoii părinților de a limita ieșirile din casă.

Farmacia Socială comercializează medicamente (OTC, RX), produse parafarmaceutice, cosmetice la sediul unității, introducând posibilitatea livrării la domiciliu a comenzilor preluate telefonic sau prin intermediul website-ului.

Farmacia Socială va încheia contracte de furnizare medicamente, dezinfectante de mâini preparate în farmacie, mănuși și
parafarmaceutice specifice truselor sanitare de urgență ale companiilor cu sedii în Comuna Sângeorgiu de Mureș, Municipiul
Târgu Mureș și inclusiv în localitățile limitrofe ale Municipiului Târgu Mureș. 

Farmacia Socială va încerca maximizarea profitului prin diminuarea cheltuielilor fixe precum mentenanță software,
mentenanță obligatorie pentru casa de marcat, distrugerea deșeurilor medicale, dezinsecție, deratizare, SSM, certificate
digitale, verificări metrologice, asigurări, achiziție de birotică, etc. prin încheierea unor protocoale de susținere a cauzelor
sociale, prin diminuarea sau chiar eliminarea acestor costuri, precum și prin negocierea unor condiții de discount suplimentar
cu furnizorii de medicamente și produse parafarmaceutice.

Conform legislației în vigoare, o farmacie organizată sub forma unui SRL nu poate primi sponsorizări și nici nu poate primi
donații sub formă de medicamente. 

Misiunea Farmaciei Sociale este de a oferi servicii de sănătate de înaltă calitate întregii comunități, respectând standardele de etică și de profesionalism, pentru a crește nivelul de educație sanitară și pentru a îmbunătăți accesul la medicamente și la servicii medicale a comunităților marginalizate.

Incluziunea socială, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare vor deveni și obiectivele asumate de locuitorii acestei comunități, prin simplu fapt ca le este oferită o modalitate simplă și concretă de implicare socială, respectiv  achiziția de medicamente și alte produse parafarmaceutice de la Farmacia Socială, care va investi profitul obținut în proiectele sociale.

Planul de afaceri a fost elaborat pornind de la premiza asigurării sustenabilității măsurilor și rezultatelor vizate.

Combaterea sărăciei și excluziunii sociale necesită o abordare continuă la nivelul comunității marginalizate, în primul rând, dar și la nivelul întregii comunități. Astfel, toate proiectele sociale converg către obiectivul general, acela de a promova incluziunea, de a combate sărăcia și discriminarea, în același timp cu asigurarea unei evoluții pozitive a
comunității pe viitor.

Obiectivele sociale

Susținerea dezvoltării serviciilor socio-medicale din Județul Mureș si din cadrul Caminului de Persoane Varstnice Tirgu Mures prin asistență și consiliere a pacienților și a asistenților socio-medicali.

Asigurarea dotărilor tehnice (tensiometru, pulsoximetru, glucometru, cântar etc) și a consumabilelor cabinetului socio-medical (teste de glicemie, dezinfectanți, mănuși parafarmaceutice) din cadrul Caminului de Persoane Varstnice Tirgu Mures.

Realizarea intervențiilor sanitare de urgență (activități de igienă și curățenie) prin simplificarea și evitarea procedurilor birocratice administrative de achiziție.

Îmbunătățirea accesului la medicamente a comunității marginalizate – Proiectul MureșHub

Organizarea campaniilor de educație privind sănătatea

Obiectivele sociale extinse

Înființarea unui ONG asociat pentru a putea primi donații și sponsorizări în vederea
dezvoltării următoarelor proiecte:
1. Banca de medicamente pentru cazuri sociale din comunitățile marginalizate din judetul Mures sau institutii cu buget insuficient
2. Preluarea gratuită a deșeurilor medicamentoase de la cetățenii Comunei
Sângeorgiu de Mureș și Târgu Mureș
3. Livrarea de medicamente la domiciliul pacienților cu mobilitate redusă, cu
ajutorul voluntarilor
4. Înființarea unui centru de igienizare destinat populației sărace din comunitățile marginalizate (spațiul dotat cu mașini de spălat haine și detergent gratuit)

Beneficiile comunității

Implicarea comunității locale în proiectele sociale ale Farmaciei Sociale este un punct cheie, întreaga
comunitate beneficiind în schimb de campaniile de educare (ziarul “Sănătatea-Egészség”, Proiectul Școala
de Sănătate, campaniile de screening).
Incluziunea socială, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare vor deveni și obiectivele
asumate ale acestei comunități, prin simplu fapt ca le este oferită o modalitate simplă și concretă de
implicare: achiziția de medicamente și alte produse parafarmaceutice de la Farmacia Socială, care va investi
profitul obținut în proiectele sociale.
Diminuarea distanțărilor sociale și diminuarea treptată a marginalizării acestor comunități “problemă” va
crește nivelul de trai al întregii comunități și a sentimentului de siguranță personală.
Realizarea intervențiilor sanitare de urgență (activități de igienă și curățenie) prin simplificarea și evitarea
procedurilor birocratice administrative de achiziție ale Primăriei, va limita raza de răspândire și numărul
de persoane afectate.